Tiyatro İşte

Hayat bir tiyatrodur sloganı ile yola çıkıp, iş dünyasının derinliklerinde yaşanan hayatları, tiyatro sahnelerine taşıyoruz. Sizleri kimi zaman düşündürmek kimi zamanda güldürmek için W group’un yetenekli oyuncu kadrosu ile yola çıkıyoruz. Profesyonel ellerde hazırladığımız oyunlar ile çalışanlarınızı iş stresinden uzaklaştırıyoruz. İş dünyasının etik kurallarından, iş güvenlik konularına kadar sosyal mesajlar içeren senaryolar üreterek, sanatı firmanıza getiriyoruz.

Tiyatro İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, personelin eğitilmesi, koruyucu güvenlik malzemelerinin temin edilmesi ve sahada alınan tedbirler, çoğu zaman katı kurallar zinciri olarak algılanabiliyor.  Hedefimiz, çalışanların iş güvenliğine olan bireysel bakış açılarının perspektifini değiştirerek kendilerine objektif bir göz ile bakmalarını sağlamaktır. Böylelikle, çalışanların üzerinde iş güvenliği farkındalığı yaratılır. Firmanız için hazırlayacağınız özel gösterimimizde, bu farkındalığı interaktif bir şekilde içselleştirilmesi adına ‘’ davranışsal iş güvenliği kültürü’’ esas alınarak bir senaryo oluşturulacaktır.

Oryantasyon Programı İçin Hoşgeldiniz Filmi

Yıllar hızla geçiyor, zamanında şirketinizin kariyer basamaklarında tüm emeğiniz ile çalışıp yükseldiniz ama  geri dönüp baktığınızda işe ilk başladığınız günleri hatırlayın. İşe alım sonrasında adaptasyon sorunları yaşanabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için oryantasyon programları hazırlıyorsunuz. Peki, yeni çalışanlarınızı ilk günlerinde, üzerlerinde güven duygusu yaratarak, daha içten bir şekilde karşılamak istemez misiniz? Yeni personelinizin firma üzerindeki ilk izlenimini daha etkileyici ve bir hale getiriyoruz. Böylelikle çalışanınızın uyum sürecine büyük bir motivasyon ile girmesine yardımcı oluyoruz.

Yaratıcı Eğitim Sunumları

Çalışanlarınızı geliştirmek, sürekli değişen sisteme adapte etmek için kimi zaman eğitimler verilmesi gerekiyor. Çalışanınızın kendini geliştirmeye açık olması ve bu eğitimlere katılma isteğini arttırmak her firmanın en büyük arzularından biridir. Verilen eğitimlerin kalitesi her ne kadar iyi olursa olsun çalışanın ilgisini canlı tutmak ayrı bir meziyettir. W group’un  yetenekli ekibi sayesinde, yaratıcı teknikler kullanılarak sunumlarınız gelişecek, çalışanlarınızın eğitimlere ilgisi artacak ve öğrendiklerinden daha fazla yarar sağlayabileceklerdir.

Kalite Yönetim Sistemi Süreç Destek Filmleri

Kalite bir işletmenin temel yapı taşlarından biridir. Kalite yönetim sistemi, bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli bir sistemidir. Biz de profesyonel ekibimiz ile bu sürece destek vermek için önce kalite yönetim sistemine uygun yaratıcı bir senaryo oluşturuyoruz. Hazırlanan senaryoların ana temasını, kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanmasına yönelik kurguluyoruz. Maskot ya da animasyon gibi görsellerden de yararlanabilen filmlerimizde iş güvenliği ve sağlığına dikkat çekerken ayrıca yapılan işin belirli bir standartlarda, kalite ve verim içerisinde yapılmasını daha ilgi çekici bir yöntem ile anlatıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Özel Yayınları

Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için çeşitli sektördeki firmaların da katkılarından biri sosyal sorumluluk projeleridir. Bunun için büyük şirketler içten ve yaratıcı fikirler ile ellerini taşın altına koyuyor. Bu projeler de, bizim şirketlere destek sağlayabileceğimiz noktalardan birini oluşturuyor. Sadece sizin iş yerinize özel, sosyal sorumluluk içeren filmler çekerek özgün ve kendinize ait olacak şekilde videolar üretiyoruz. Böylelikle daha iyi bir gelecek için atılan adımlarda şirketinizin de bir payı oluyor.

Motivasyon Geliştirme Filmleri

Görsel ve duyusal iletişim çalışan motivasyonunun temel taşlarını oluşturuyor. Motivasyon öğeleri içeren videoları izledikten sonra çalışanların, iş ve hedeflerine daha sıkı sarıldığı uzmanlar tarafından da onaylanmış durumdadır. Uzman ekibimiz bu konuda firmanızın en büyük destekçisi olacaktır. Çalışanlarınızın aidiyet duygusunu arttırmak ve iş streslerini azaltmak için motivasyon geliştirme filmleri üretiyoruz. Çalışanlarınızın yeniden iş potansiyellerinin artması açısından, bu yöntem bir hayli faydalı olacaktır.

Dijital Eğitim İçerik Yayınları

İş hayatının dijital pazarda yer edindiği bu dönemde, dijital eğitimin personeller tarafından alınması onlara hem öncelik hem de kolaylık sağlıyor. Work Production ekibi olarak, firmanızın çalışanlarının daha yüksek performans gösterebilmeleri için teknolojiden yararlanarak dijital eğitim içerik yayınları hazırlıyoruz. Böylelikle çalışanlar eğitimlere daha kolay ulaşabilirken, bir yandan da daha keyifli ve interaktif bir öğrenim sürecine giriyorlar.

Yarışma Programları

Firmanızı, çalışanlarınız için interaktif bir yer haline getirmek ister misiniz? Yoğun iş temposundan yorulan çalışanlarınızın motivasyonunu arttıracak ve iş ortamından daha çok keyif almalarını sağlayacak bir çözümümüz mevcuttur; o da personeliniz için yarışma programları düzenliyoruz. Gerek güncel konular, gerek iş bilgisini geliştrimeye yönelik hazırlanan soruları ve oyunları bir moderatör eşliğinde yönetiyoruz.

Etik Kurallar Filmi

Her şirket, saygı ve düzen çerçevesinde daha iyi çalışma ortamına sahip olmak için etik kurallar ve çalışma ilkeleri belirler. Çalışanların da bu kuralları özümsemelerini ve uygulamaya geçirmelerini isterler. Work Production ekibi olarak bu noktada araya giriyoruz, çünkü görselliğin ve işitselliğin imkânlarını kullanarak çalışanlarınızın etik kurallarınızı benimsemelerini sağlama amacı taşıyoruz. Şirket içi düzen ve kuralları senaryolaştırarak, yaratıcı ekibimiz ile kısa filmler haline getiriyoruz. Böylelikle çalışanlarınız eğlenerek öğrenme metodu ile etik kurallarınızı kolaylıkla kavrayacaklardır.

Sosyal Klüp Kurma

Şirketinizi sadece bir çalışma ortamı olmaktan çok öteye taşıyoruz. Çalışanlarınızın aidiyet duygusunu arttırmak için bazen bir ev, bazen de sosyalleşecekleri bir ortam hissiyatı vermeyi hedefliyoruz. İhtiyaca ve isteğe göre kuracağımız sosyal klüpler, sanattan spora; hobilerden kişisel gelişime kadar her dalı kapsar. Çalışanlarınız için oluşturulan sosyal gelişim imkanları sayesinde onların işlerindeki potansiyelleri arttırılır.